Pike ChallengePike Challenge
Senast uppdaterad: 2012-02-19

Officiella regler

Årets tävling arrangeras av JP_Fishing.
För Pike Challenge 2017 klicka här

Poängsystem

Poäng kommer bara att bli tilldelade för fångst av fisk som blivit fångad, mätt, fotograferad samt tillbakasläppt i god C&R anda.
Poängen baseras på fiskens längd (cm). 1 poäng per centimeter fångad fisk. Avrundning till närmsta halvcentimeter kommer att ske.

Minimumlängd för poäng är 75 centimeter.

Den dagliga poängen räknas på de fem längsta gäddor du/ni fått under tävlingsdagen.
Totala vinnarlaget beräknas på de sex längsta gäddor de fångat tillsammans under tävlingens två dagar. Här tävlar Spinn och flugklassen var för sig.
Den individuelle vinnaren beräknas på de fem längsta gäddor han/hon fångat under tävlingens två dagar. Spinn- och flugfiskeklass tävlar mot varandra.

För att få poäng måste kortet ni tar innehålla gädda, mätbräda samt att fångstjournalen stämmer. Alla tveksamma kort kommer att diskvalificeras.

Vid eventuell oavgjord slutställning kommer vinnaren bli den som först fick sin största gädda.

De lag som deltar i biministarten på fredag morgon kommer att bli tilldelade 300 poäng.

För att ett lag ska placera sig måste det ha fångat en gädda över minimimåttet.

Deltagande lag skall varje morgon starta vid angiven plats.

Tillvägagångssätt
Placera fisken på mätbrädan.
Lägg fisken på höger sida.
Se till att fiskens mun ligger mot mätbrädans kant.
Fotografera hela fisken liggandes på mätbrädan med måttband.
Släpp tillbaka fisken i gott skick.
Skriv ner fångstman, tid, plats, bete och längd i fångstjournalen.
Fotografierna kommer att bli matchade med fångstrapporten.

Lämna sedan kamera, fångstjournal och mätbräda.

Tävlingstider
Kamera, fångstjournal och mätbräda måste vara tävlingsledningen tillhanda senast en timme efter tävlingsdagens slut. Försenad inlämning godtas ej och poängen räknas då inte.

Redskap
All fisk måste bli fångad med spö och rulle, lina och krok. Tävlande får endast använda ett aktivt spö. Släpfiske och trolling är förbjudet.
Fluga, mete och spinn är godkända metoder.

Tävlingsregler
Maximalt 2 fiskande/tävlande per båt. Alltså 2 personer per lag.

IGFA:s regler gäller. Med undantag för linklassregel.

Om någon tävlande påträffas fiskande utom tävlingstid kommer denne att diskvalificeras.

Ingen båt får lägga sig eller köra närmare än 20 meter från annan tävlande båt, detta frånses vid olyckor, sjönöd eller trång farled.

Fartbegränsning råder vid passering av fiskande båt närmare än 50 meter. Max 5 knop.

Landstigningsförbud gäller under tävlingstiden.

Endast fiske från båt är tillåten.

Man får ej använda annat redskap än den som gäller i den klass som man deltar i.

Alla tävlande skall starta från gästhamnen.

Vid fiske med levande/dött bete får ej annat än enkelkrok användas, dock är tandem tackeltillåtet. Vid tandemtackel måste bägge krokarna vara fastsatta i betet.

Endast fångstmannen själv får röra spö, rulle och lina efter det att fisken huggit och krokats.

Huggkrok får ej användas. Detta redskap får ej heller finnas i tävlande båt.

Fisken skall läggas på därför avsedd mätbräda och fotas enligt tävlingledningens direktiv.

Samtliga gäddor laget fångar under tävlingen skall läggas/hållas med fiskens rygg mot mätplankans bakkant.

Poäng ges ej två gånger om samma fisk återfångas under samma tävlingsdag.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt för att minimera skador på fisken. Ingen gädda får behållas. ALL gädda SKALL returneras.

Varje tävlande bör använda flytväst/flytoverall och SKALL följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Protester
Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme och 30 minuter efter avslutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Övrigt
Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra/korrigera tävlingsreglerna innan tävlingens start.

Pike Challenge anhåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Sponsorer
  Copyright 2015, Pike Challenge. Production: Magnus Stenman